January 2014 - NO DATA

Temp Max
Temp Min
Wind (mph)
Wind Gust (mph)
Wind Chill Min
Hourly Rain (MM)
Daily Rain
Longest Wet Spell (Days)
Longest Dry Spell (Days
Humidity %Rh Max
Humidity %Rh Min
Pressure (mB) Max
Pressure (mB) Min